Gümrükleme Hizmeti

İTHALAT HİZMETLERİ
 • İthal edilecek eşya ile ilgili ön çalışma yapılması (kota, gözetim, standardizasyon, sair kısıtlama ve ön izinlerin tespiti)
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
 • Ordino ve banka evraklarının alınması
 • Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi
 • Uygun rejimin tatbiki (Dahilide İşleme Rejimi, Antrepo Rejimi vb.)
 • Gümrük onay ve eşyanın muayenesinin yapılması
 • Tahakkukların yapılarak ilgili teminat ve vergilerin ödemelerinin yapılması
 • Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
 • İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi
 • Evrak teslim formu ile evrakların müşteriye süratle teslimi

İHRACAT HİZMETLERİ
 • İhraç edilecek eşya ile ilgili ön çalışmasının yapılması (izinlerin vs. belirlenmesi)
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
 • Eşya türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması
 • ATR.,EUR.1,Menşe Şahadetnamesi düzenlenmesi ve onayı (ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemlerinin yapılması)
 • Bilgisayar ortamında beyannamenin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması
 • Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi
 • Vesaikleri nakliye firmasına teslimi
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve evrak (D.İ.İ.B., ayniyat vs.)sürelerinin takibi
 • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması
 • Evrak teslim formu ile evrakların ve kapatılan gümrük çıkış beyannamesinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi

DİĞER GÜMRÜK HİZMETLERİ
 • Transit işlemleri
 • Geri gelen eşya işlemleri
 • Serbest Bölge işlemleri
 • Geçici ithalat
 • T.S.E. ile ilgili hizmetler
 • Deniz, hava, kara nakliye hizmet organizasyonları
 • Posta Gümrük işlemleri
 • Tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemler
Diğer
Yüküm nerde?

Yüküm nerde?

Taşıma durumundaki yükünüz için lütfen bizim ile iletişime geçiniz.

Detaylar
Duyurular

Duyurular

Firmamız tarafından yayınlanan güncel duyurular

Detaylar
Transit Süreleri

Transit Süreleri

Uluslararası Karayolu Nakliyat Süreleri (İstanbul Çıkışlı)

Detaylar
Güzergahlar

Güzergahlar

Filomuzun takip ettiği genel güzergahlar

Detaylar
Whatsapp